ንግዲ

ናብ ናይ ቀረባ እዋን ናይ ንግዲ ዜና  እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ፡ ኣብኡ ድማ ካብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ናይ ንግዲ ቦታታት ዝመጸኩም ኣዝዩ ብዙሕ ምዕባለታትን ምስትውዓልን ።

ናይጀርያ ኣብ 2025 ኣብ ኣፍሪቃ እታ ዝዓበየት መጻረዪ ነዳዲ ክትከውን ትኽእል እያ

እቲ ሕምብርቲ ፡ ኣብቲ ኣብ ጋርደን ሲቲ ፓርክ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ፡ ኣብ ናይሮቢ ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ቅልጡፍ ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ተባሒሉ ዝዳሎ ናይ ሓባር ኣገልግሎት እዩ ።

ናይ ኣፍሪቃ ዲጂታል ሁብ ነቲ ቀንዲ ዕዳጋ ዲያጎ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ኬንያ ፡ ናይጀርያ ፡ ደቡብ ኣፍሪቃን ጋናን ከገልግል እዩ ። እታ ኣብ ኤ.ቢ.ኤል. ሓላፊት ሜድያ ዝነበረት ሚስ ዋይትሄራ ካቢሩ ዝመርሓታ ክትከውን እያ ። እዚ ውሳነ እዚ ኬንያ በቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝጥጥዕ: ዝሃብተመ ማእከላይ መነባብሮ ዘለዎ መራሒ ቴክኖሎጂ ከም እትምራሕ ዝገብር እዩ ።

እዚ ምዕባለ "ዚ ፡ ኬንያ ኣብ ዓለም ብቴክኖሎጂ ዓርሞሸሽ ሃገራት ፡ ሳላ ተንቀሳቓሲት ብርዒ ፡ ቴክኖሎጂ ምህዞን ሰንዓን ኣብ ማእከላይ ደረጃ ዝጥመት ህዝቢ ፡ ትፈትዎ ምህዞ ኰይና ትቕጽል ኣብ ዘላሉ እዋን እዩ ዝመጽእ ። ኣብ ቀረባ እዋን ፡ ቪዛ ኣብ ዘውጽኣቶ ሓንቲ ጻዕዳ ወረቐት ፡ ኢ-ንግዲ ኣብ መላእ ዓለም ኣዝዩ ዘደንቕ ዕቤት ከም ዘለዎን ኣብ 2024 ድማ ኣብ መላእ ዓለም ናብ 7 ትሪልዮን ዶላር ኣመሪካ ከም ዝዓብይን ገሊጻ ነይራ ። ኣብ 2020 ፡ EABL ብቐጥታ ናብ ተጠቃምነት ዝሰጋገር ናይ ኢ-ንግዲ መድረኽ ደው ኣቢሉ ፡ እዚ ናብ ካልእ ዕዳጋታት ኣፍሪቃ ክሰጋገር እዩ ።

ሱዛን ጆንስ ነዚ ምልክታ እዚ ክትገልጽ ከላ ፡ ሕምብርቲ እቲ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ዝበሃል ግሎባል ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ዝበሃል መርሓ ኣብ ዝጅምረሉ ዝነበረ እዋን ፡ እቲ ሕምብርቲ ነቲ ዲጂታላዊ ራእይ ዲያጎ ከገልግል ምዃኑ ገለጸት ፣ "ተጠቀምቲ ኣብ ክፍሊ ዓለም ንዘሎ ኵሉ ሸቐጣት ብኣካላውን ብዲጂታላውን መገዲ ብምትንካፍ ፡ ነቲ ዝቕጽል ወለዶ ዝበዓል በዓል ክዕወቱ እዮም" ድማ በለት ።

ዓለማዊ ኩባንያ መስተ ፡ ዲያጎ ፓሊስ ፡ ነቲ ኣብ ኬንያ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ኣፍሪቃ ዲጂታል ሁብ ፡ ዲጂታላዊ ለውጢ ናይ ምምጻእ ህንጡይነቱ ንምቅልጣፍ ከአንግዶ እዩ ።

ቊጠባ ደቡብ ኣፍሪቃ በቲ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዘመን እተራእየ ዕቤት ኣይቅየድን እዩ

ደቡብ ኣፍሪቃ ፡ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት 2023 ዕቤት ከም እተመዝገበት ፡ እዚ ከኣ ነቲ እተገብረ ምንዝርና ከም ዘቋረጸቶ ፡ ሃገራዊ ትካል ስታቲስቲክስ ብሰሉስ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ሓቢሩ ።

እታ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለት ኣፍሪቃዊት ሃገር ፡ ኣብ ቀዳሞት ሰለስተ ኣዋርሕ ናይ "ዚ ዓመት" ዚ መጠን እቶት ብ 0.4% ክዓቢ ከም እተራእየት ፡ እዚ ድማ ድሕሪ ምንቁልቋል ናይ ዝሓለፈ ርብዒ 2022 (ዝተመሓየሸ ኣሃዛት) ብ 1.1% ከም ዝጐደለ ስታትስሳ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሩ ።

"ናይ ማኑፋክቸሪንግን ናይ ገንዘብ ኢንዱስትሪታት ቀንዲ ናይ ዕብየት ቀንዲ ኣሽከርካሪ ናይቲ ቀረብ እዮም ኔሮም" ብምባል ብዝርዝር ይገልጽ ።

ጠለብ ብፍላይ ብሰደድ ይድፋእ ነበረ ።

እቲ ዕቤት ካብ ትጽቢት ተንተንቲ ንላዕሊ እዩ ነይሩ ፣ ይኹን እምበር ፡ እቲ ዕቤት ነቲ ንጥፈታት ዕንቅፋት ዝኸውን ዓብዪ ናይ ሓይሊ ቁመት እዩ ።

ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣትሒዙ ፡ ቅልውላው ኤለትሪክ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ፣ እዚ ድማ ኣብ መዓልቲ ክሳዕ 12 ሰዓታት ዝቕጽል ምዱብ ሸኽሚ እዩ ።

እቲ ኣብ 2022 ዝወጸ መጠን ሓይሊ ፡ ምስቲ ኣብ 2021 ዝነበረ 75 መዓልቲ ኽነጻጸር ከሎ ፡ 207 መዓልቲ እዩ ዝበጽሕ ።

ሚኒስተር ጸዓት ከም ዝገለጾ ፡ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 50 ሚልዮን ዶላር ኣመሪካ ኣታዊ ይረኽቡ እዮም ፣ እዚ ከኣ ካብ ምህርቶም ይጠፍእ እዩ ።

ይኹን እምበር: ካብቶም ዓሰርተ ኢንዱስትርያዊ ጽላታት እቶም ሸሞንተ ንጥፈታቶም ኣብቲ ቀዳማይ ርብዒ ወሰኽ ከም ዝገበረ ርእዮም እዮም: እዚ ድማ ሕርሻ: ኤለክትሪክ: ጋዝን ማይን ጥራይ እዩ እናኣንቈልቈለ ዝኸይድ ዘሎ ።

እቲ ጽላት ዕደና እውን እንተ ኰነ ፡ ኣብ 2022 ዘጕሂ ነገራት ምስ ኣጋጠመ ብየማናይ እግሩ እዩ ዝምለስ ።